خانه ای بی – بنیاد امور بیماری های خاص

eb_home

خانه ای بی – بنیاد امور بیماری های خاص

اجتماعی و فرهنگی بازدید : ۲۸۰

کانالی است مربوط به بنیاد امور بیماری های خاص که اخبار و اطلاعیه ها و همچنین راه های کمک به این عزیزان قرار داده می شود تا شاید بتوان راهی برای بهبود این عزیزان پیدا کرد و ما هم سهمی در آن داشته باشیم

افزودن به تلگرام