محمود صادقی

drmsadeqi

محمود صادقی

اشخاص معروف بازدید : ۵۶۴

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی
دبیر کل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها
دانشیار حقوق دانشگاه تربیت مدرس

افزودن به تلگرام