پروفسور سمیعی

dr_samie

پروفسور سمیعی

پزشکی بازدید : ۳۷۵۶

نام دکتر سمیعی نه تنها برای ایران، بلکه برای جهان شناخته شده است. درمان بیماری ها با میوه و غذاهای مختلف

افزودن به تلگرام