دکتر مازندران

dr_mazandaran

دکتر مازندران

پزشکی بازدید : ۴۸۵

این کانال با حضور جمعی از پزشکان متخصص استان مازندران اداره میگرد , برای افزایش دانش سلامتی خود و خانواده تان همراه ما باشید تا با جدیدترین و بهترین خبر های پزشکی شما را یاری رسانیم

افزودن به تلگرام