دکتر سعید جلیلی

dr_jalily

دکتر سعید جلیلی

اشخاص معروف بازدید : ۱۲۷

سیاست مدار اصول گرای ایرانی متولد ۱۳۴۴ از مشهد است که از سمت های ایشان تا کنون می توان به نماینده رهبر در شورای عالی امنیت ملی , مسئول مذاکرات هسته ای ایران , معاون اروپا و آمریکایی وزارت خارجه و مدیر بررسی های جاری بیت رهبری اشاره کرد

افزودن به تلگرام