استاد الهی قمشه ای

dr_elahi_ghomshei

استاد الهی قمشه ای

اشخاص معروف بازدید : ۱۱۷۷

این کانال در جهت جمع آوری مجموعه ای از آثار دکتر الهی قمشه ای فعالیت می‌کند و توسط جمعی از طرفداران وی مدیریت می شود , او عارف , فیلسوف , حکیم , مدرس دانشگاه و مولوی شناس زبده ایرانی است

افزودن به تلگرام