درگز آنلاین

dargaz

درگز آنلاین

شهر بازدید : ۸۴۱

یکی از شهر های استان خراسان رضوی که نزدیک مرز کشور ترکمنستان قرار دارد و دارای مکان های تاریخی و دیدنی بسیاری می باشد , در این کانال اخبار و وقایع این شهر قرار داده می شود

افزودن به تلگرام