دانش بدنسازان

daneshbadansazan

دانش بدنسازان

تناسب اندام بازدید : ۳۴۱۱

این کانال، زیر نظر مجید توکلیان مربی رسمی فدراسیون، محقق تغذیه وعلم تمرین میباشد.

افزودن به تلگرام