بیزینسمن

CreativeBusinessMan

بیزینسمن

اقتصادی بازدید : ۹۶۴

بیزینسمن : بازارخوانی [ ارز ( دلار )، مسکن ، بورس ، خودرو ]؛ آموزه های ثروت
پیش بینی بازار ها ؛ تحلیل بازار ها ؛ چگونه سرمایه گذاری کنیم ؛ چگونه برای ده سال آینده برنامه ریزی کنیم ؛ ایده های تولید و ایده های شروع بیزینس ؛ آموزه های موفقیت ؛ فرصتهای سرمایه گذاری روز

افزودن به تلگرام