تماس با ایمیل
 

تماس تلفنی

برای برقراری تماس تلفنی می‌توانید در روزهای کاری از ساعت ۸ تا ۱۴ با شماره تلفن ۰۵۱۳۷۱۳۶۱۸۸ تماس بگیرید .

 

نشانی پستی

مشهد – خیابان کریمی – کریمی ۱۸ – نخستین کوچه سمت راست – پلاک ۱۹ – طبقه چهارم