کانال چیتکس

cheetaxir

کانال چیتکس

سفر بازدید : ۲۱۶

یکی از شرکت هایی که در زمینه سفارش تاکسی به صورت هوشمند کار می کند و در حال حاضر فقط در مشهد سرویس ارائه می دهد چیتکس است , در کانال این شرکت می توان بیشتر با آن آشنا و نرم افزار چیتکس را دانلود کرد

افزودن به تلگرام