🌟Che guevara🌟

che_guevara_lovers

🌟Che guevara🌟

اشخاص معروف بازدید : ۲۲۹۳

ارنستو چه گوارا

پزشک،چریک،سیاست مدار،نظریه پرداز جنگی و انقلابی مارکسیست،زاده آرژانتین،
و یکی از شخصیت های اصلی انقلاب کوبا

افزودن به تلگرام