بیرجند

Birjand

بیرجند

شهر بازدید : ۵۳۹

مرکز استان خراسان جنوبی می باشد که شهری دانشگاهی , کهن و دارای محصولات فراوانی می باشد , در این کانال اخبار و تاریخچه و عکس های باستانی و … از این شهر را مشاهده کنید

افزودن به تلگرام