پارک ملى بمو

Bamou_NP

پارک ملى بمو

طبیعت بازدید : ۳۳۴

پارک ملی بمو سومین پارک ملی حفاظت شده بعد از پاک گلستان و ارومیه است ولی با این حال بسیار کمتر از دیگر پارک‌های ملی ایران شناخته شده است , کوه بمو ادامه کوه های زاگرس است. منطقه‌ای کوهستانی و تپه ماهوری که از شهر شیراز به خوبی دیده می‌شود

افزودن به تلگرام