بجستان

bajestan

بجستان

شهر بازدید : ۲۹۵

یکی از شهر های استان خراسان رضوی که شهری مقدس برای زرتشتیان محصوب می شود و احتمالا قدمت آن به دوره هخامنشی بر میگردد , از محصولات کشاورزی آن انار بجستان نیز مشهور است , در این کانال اخبار این شهر را مشاده فرمایید

افزودن به تلگرام