شاید!

babakbad

شاید!

ادبی بازدید : ۵۰۴۰

زیباترین و مفهومی ترین و سنگین ترین جملات در وصف ها و مناسبت های گوناگون که اثر هنرمندی به نام بابک بادکوبه است را می توان در کانال ایشان مشاهده نمود

افزودن به تلگرام