اصغر فرهادی

Asgharfarhadi_official

اصغر فرهادی

اشخاص معروف بازدید : ۹۶

تنها صفحه رسمى اصغر فرهادى کارگردان به نام سینمای ایران در تلگرام.او که دو اسکار را برای هنر ایران به ارمغان آورد کارگردان فیلم هایی همچون جدایی نادر از سیمین و فروشنده است.

افزودن به تلگرام