شهرداری اردبیل

ardabilpress

شهرداری اردبیل

مراکز رسمی بازدید : ۵۵۳

یکی از شهرداری های فعال ایران است که در سال ۱۳۰۲ تاسیس شده است , هدف از ساخت این کانال ارائه اخبار مربوط به شهر اردبیل و همچنین وقایع و رویداد های مربوط به این شهر می باشد

افزودن به تلگرام