سپید اما سیاه

arashnaghibeyranvand

سپید اما سیاه

ادبی بازدید : ۵۸۷

کانال رسمی اشعار آرش نقی بیرانوند

افزودن به تلگرام