سپید اما سیاه

arashnaghibeyranvand

سپید اما سیاه

ادبی بازدید : ۳۱۴

کانال رسمی اشعار آرش نقی بیرانوند

افزودن به تلگرام