شهرداری اراک

arak_ir1

شهرداری اراک

مراکز رسمی بازدید : ۵۴۶

یک سازمان غیر دولتی است که شامل ۶ منطقه می باشد که ریاست هر منطقه را شهردار انتخاب می کند و در این کانال از آخرین اخبار مربوط به اراک و شهرداری آن با خبر شوید و بروز بمانید

افزودن به تلگرام