سامانه هفتاد سی

appe7030

سامانه هفتاد سی

آموزشی بازدید : ۲۷۱

کانال با هدف معرفی سامانه و اپلیکیشن جدید هفتاد سی فعالیت دارد . باعضویت در این اپلیکیشن و سامانه و تبلیغ و پخش آن و دعوت دیگران و جذ ب زیر گروه در سود تزاکنشهای اپلیکیشن از جمله تراکنش خرید شارژ و پرداخت قبوض و خرید بسته نت شریک شوید

افزودن به تلگرام