امیر حسین اویسی

amirhosseinoveisimusic

امیر حسین اویسی

اشخاص معروف بازدید : ۳۸۱

یکی از خواننده های نسل جوان می باشد که تازه پا به این عرصه گذاشته و در کانال رسمی ایشان زندگی نامه وی و موسیقی ها و عکس های ایشان منتشر می شود

افزودن به تلگرام