احمد توکلی

ahmad_tavakoli

احمد توکلی

اشخاص معروف بازدید : ۴۲۱

سیاست مدار ایرانی که در سال ۱۳۳۰ در شهرستان بهشهر متولد شد , از سمت های ایشان می توان به رییس پیشین مرکز پژوهش های مجلس , نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نام برد

افزودن به تلگرام